อื่นๆ

รายละเอียดวัสดุ

ระบบกำจัดปลวก

'- ระหว่างก่อสร้าง : ทำการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกรอบคานคอดินและรอบตัวบ้าน, เดินท่อ HDPE พร้อมหัวฉีดน้ำยาเคมี ภายในคานคอคอดินใต้บ้าน และทดสอบระบบ
- ก่อนรับมอบบ้าน : อัดน้ำยาเคมีกำจัดปลวกรอบแรก
- หลังส่งมอบบ้าน : ออกหนังสือรับรอง Certificate โดยตรวจเช็คให้ฟรีรวม 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อย

ระบบกันซึม

- บริเวณระเบียงและหลังคาที่เป็น Slab คอนกรีต : ในขั้นตอนการเทคอนกรีตจะใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม และทาปิดผิวด้วยอะคริลิคกันซึม ยี่ห้อ TOA 201 ROOFSEAL พร้อมปรับระดับเอียงลาดไปยังจุดระบายน้ำทิ้ง ที่มีตะแกรงระบายน้ำฝนสแตนเลส
- บริเวณพื้นห้องน้ำ : ใช้ซีเมนต์กันซึม ยี่ห้อ SIKA, TOA หรือจระเข้ ทาบริเวณพื้นและผนังรอบล่างของพื้นห้องน้ำ และมีการขังน้ำเพื่อทดสอบการรั่วซึมก่อนดำเนินการปูกระเบื้องพื้น

รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน

- งานรื้อบ้านเดิม, งานถมดิน, งานปรับระดับดิน, งานตกแต่งสวน, ค่าขออนุญาตผ่านทาง, เงินประกันหมู่บ้าน
- ค่าขนส่ง (ในกรณีที่ถนนทางเข้าหน้างานไม่สามารถดำเนินงานตามปกติได้)
- ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง (ในกรณีไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)
- งานรั้ว และ ประตูรั้ว, งานเหล็กดัด และ ผ้าม่าน, งานขยายเมนไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า, งานปักเสาพาดสาย, งานขยายเมนประปาและมิเตอร์ประปา
- งานถนนทางเข้าบ้านที่เกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสร้าง ,งานพื้นคอนกรีต on Ground รอบตัวบ้าน

หมวดรับประกัน

1. งานรับประกันงานโครงสร้างบ้าน เป็นเวลา 20 ปี
2. งานรับประกันงานหลังคา โดย หลังคากระเบื้องคอนกรีตเป็นเวลา 5 ปี หลังคาเมทัลชีทเป็นเวลา 3 ปี
3. งานรับประกันงานสถาปัติยกรรมและงานระบบ เป็นเวลา 1 ปี

วัสดุเทียบเท่า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงบริษัทที่ผลิตวัสดุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและหรือเลิกผลิตทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติ ตามที่ระบุในแบบ

ส่วนอำนวยความสะดวกในการดำเนินเรื่อง

- ขออนุญาตก่อสร้าง
- ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวและถาวร (เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ เฉพาะกรณีถาวร)
- ขอมิเตอร์ประปาชั่วคราวและถาวร (เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ เฉพาะกรณีถาวร)