ขั้นตอนการสร้างบ้านกับ

Perfect Life Construction

  • พูดคุยและประเมินราคาเบื้องต้น (พร้อมเซ็นต์ใบเสนอราคา)
  • ออกแบบเบื้องต้น (ลูกค้าจะได้แปลนแบบร่าง และ ภาพ 3 มิติ sketch up)
  • ออกแบบก่อนสร้างจริง (ลูกค้าจะได้แปลนอย่างละเอียด, ภาพ 3 มิติ, BOQ และแบบพร้อมขออนุญาต)
  • ก่อสร้างเสร็จพร้อมตรวจความเรียบร้อย (ส่งมอบบ้านพร้อมรับประกันหลังการขาย)
  • เริ่มก่อสร้างและติดตามผลงาน (ค่าออกแบบทั้งหมดจะถูกหักในงวดสุดท้ายของค่าก่อสร้างบ้าน)
  • ส่งมอบแบบบ้านพร้อมขออนุญาต และ BOQ (เซ็นต์ใบเสนอราคาเพื่อยืนยันก่อสร้างบ้าน เซ็นต์สัญญาก่อสร้าง ชำระเงินในการก่อสร้างบ้านงวดแรก 10%)

ลงทะเบียน

เพื่อเริ่มประเมินราคารับสร้างบ้าน

ที่อยู่สำนักงาน
บริษัท เพอร์เฟค ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ชั้น 2, 3 เลขที่ 354 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญ 44)
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Perfect Life Construction Co., Ltd.
2nd, 3rd Floor, 354 Charan Sanitwong Rd,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700