วัสดุอุปกรณ์ - ประตู

รายละเอียดวัสดุ

ลูกบิด, มือจับประตูทั่วไป

ชุดอุปกรณ์ประตู แบบก้านโยกพร้อมล็อค ยี่ห้อ HAFELE รุ่นมาตรฐาน แบบ A หรือ แบบ B สีสแตนเลสด้าน หรือเทียบเท่า

ลูกบิด, มือจับประตูห้องน้ำ

ชุดอุปกรณ์ประตู แบบก้านโยกพร้อมล็อค ยี่ห้อ HAFELE รุ่นมาตรฐาน แบบ A สีสแตนเลสด้าน (ประตูห้องน้ำ) หรือเทียบเท่า

บานพับ ประตูทั่วไป

บานพับประตู สแตนเลสแท้ ยี่ห้อ HAFELE รุ่น BUT.HIN.ST.ST.102X76X2.5MM 2BB
หรือ รุ่น FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM
หรือเทียบเท่า

กันชนประตู ประตูห้องทั่วไป

กันชนพื้น ยี่ห้อ HAFELE รุ่น DOOR STOP BRASS NP.MATT.73MM หรือเทียบเท่า

กันชนประตู ประตูห้องน้ำ

กันชนแขวน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น DOOR STOP ST.ST.MATT 99X24MM หรือเทียบเท่า