วัสดุสุขภัณฑ์

รายละเอียดวัสดุ

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ชักโครก

โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO รุ่น C11000 - WORTH
โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO รุ่น C11010 - WORTH

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสำเร็จรูป (แบบที่3) (ลูกค้าเลือกประเภทอ่างล้างหน้าได้ 1 แบบ)

อ่างล้างหน้า COTTO รุ่น C0156 และ ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น V01571 หรือ รุ่น V01581

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ก็อกอ่างล้างหน้า สำหรับ ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสำเร็จรูป

ก๊อกอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1113A(HM) - Alto
ก๊อกอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1215A(HM) - Nique
ก๊อกอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1160AN(HM) - Luke

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ฝักบัว

ชุดฝักบัว RAIN SHOWER ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT6213Z94ZH017
ชุดฝักบัว RAIN SHOWER ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT623Z94Z84
ชุดฝักบัว RAIN SHOWER ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT6214#SA

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ สายฉีดชำระ

ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT9902#SA

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ที่ใส่กระดาษชำระ

ที่ใส่กระดาษชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT034(HM)
ที่ใส่กระดาษชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT0294#SA(HM)
ที่ใส่กระดาษชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น C815

ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

ราวแขวนผ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT0121(HM)
ราวแขวนผ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CURVE CT0222(HM)

ห้องน้ำทั่วไป ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสำเร็จรูป

อ่างล้างหน้า COTTO รุ่น C0156 และ ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น V01571
อ่างล้างหน้า COTTO รุ่น C0156 และ ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น V01581

ห้องน้ำทั่วไป ก็อกอ่างล้างหน้า สำหรับ ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสำเร็จรูป

ก๊อกอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1113A(HM) - Alto
ก๊อกอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1215A(HM) - Nique
ก๊อกอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1160AN(HM) - Luke

ห้องน้ำทั่วไป ฝักบัว

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น ยี่ห้อ COTTO รุ่น ZH012(HM)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น ยี่ห้อ COTTO รุ่น ZH017(HM)

ห้องน้ำทั่วไป สายฉีดชำระ

ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT9902#SA

ห้องน้ำทั่วไป สะดืออ่างล้างหน้า

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT665N(HM)
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT6702(HM)

ห้องน้ำทั่วไป ที่ใส่กระดาษชำระ

ที่ใส่กระดาษชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT034(HM)
ที่ใส่กระดาษชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT0294#SA(HM)
ที่ใส่กระดาษชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น C815

ห้องน้ำทั่วไป ราวแขวนผ้าเช็ดตัว (ที่มีส่วนอาบน้ำ)

ราวแขวนผ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT0121(HM)
ราวแขวนผ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CURVE CT0222(HM)

ห้องน้ำทั่วไป ห่วงแขวนผ้าเช็ดมือ (ที่ไม่มีส่วนอาบน้ำ)

ห่วงแขวนผ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT0127(HM)

ห้องน้ำทั่วไป ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT0138

ห้องน้ำแม่บ้าน ชักโครก

โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO รุ่น C13960 WENDY

ห้องน้ำแม่บ้าน อ่างล้างหน้าแบบแขวน

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ยี่ห้อ COTTO รุ่น C00581

ห้องน้ำแม่บ้าน ก็อกอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านปัด ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1206(HM)

ห้องน้ำแม่บ้าน สะดืออ่างล้างหน้า

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT6062(HM)

ห้องน้ำแม่บ้าน ฝักบัว

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น ยี่ห้อ COTTO รุ่น ZH020#WH(HM)

ห้องน้ำแม่บ้าน วาล์วฝักบัว

วาล์วฝักบัว ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1251(HM)

ห้องน้ำแม่บ้าน วาล์วฝักบัว

วาล์วฝักบัว ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1251(HM)

ห้องน้ำแม่บ้าน สายฉีดชำระ

ชุดสายฉีดชำระ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT9912#CR(HM)

ห้องน้ำแม่บ้าน ที่วางสบู่

ที่ใส่สบู่ ยี่ห้อ COTTO รุ่น C805 ขาว

ห้องน้ำแม่บ้าน ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

ราวแขวนผ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CURVE CT0222(HM)

ห้องน้ำทุกห้อง สต๊อปวาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง (ตามระบุในแบบ)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1701(HM)

ห้องน้ำทุกห้อง สต๊อปวาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง (ตามระบุในแบบ)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1702(HM)

ห้องน้ำทุกห้อง ก็อกล้างพื้น

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1252(HM) CANDLE

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

COTTO รุ่น CT1261A2(HM)
COTTO รุ่น CT1161A

ห้องน้ำทั่วไป ชักโครก

โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO รุ่น C11000 - WORTH
โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO รุ่น C11010 - WORTH