วัสดุสี

รายละเอียดวัสดุ

ฉาบผิวบาง

ปูนฉาบผิวบาง ยี่ห้อ ลูกดิ่ง, TOA หรือ เทียบเท่า ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย

สีทาภายใน

สีน้ำอะครีลิค ยี่ห้อ TOA รุ่น 4Seasons ชนิด ด้าน (Matt)
ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว

สีทาภายนอก

สีน้ำอะครีลิค ยี่ห้อ TOA รุ่น 4Seasons ชนิด ด้าน (Matt) หรือ กึ่งเงา (Semi-Gloss)
ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว

สีทาโครงเหล็ก

ทาสีรองพื้นกันสนิม ยี่ห้อ KOBE และทาสีน้ำมัน ยี่ห้อ TOA Glipton ชนิดด้าน หรือ เงา