วัสดุวงกบ

รายละเอียดวัสดุ

ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)

วงกบอลูมิเนียม ยี่ห้อ ALUMET รุ่น Standard

บานประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม

วงกบอลูมิเนียม ยี่ห้อ ALUMET รุ่น Standard

บานเปิดทั่วไป

วงกบไม้สังเคราะห์ WPC (Wood Plastic Composite) แบบมีซับวงกบ ยี่ห้อ บำรุงไทย หรือ NewTechWood