วัสดุระบบสุขาภิบาล

รายละเอียดวัสดุ

ท่อเมนประปาภายนอก

ท่อ PE ขนาดท่อเท่ากับขนาดมิเตอร์น้ำประปา ต่อแบบฝังใต้ดินจากมิเตอร์น้ำประปา-ถังน้ำดีภายในบ้าน

ท่อน้ำดีภายนอก

ท่อ PVC ยี่ห้อ SCG CLASS 13.5 ขนาด Ø 1นิ้ว แยก Gate Valve ตามจำนวนชั้นของบ้าน (ต่อจากถังเก็บน้ำดี-ปั๊มน้ำ-เข้าภายในบ้าน)

ท่อน้ำดีภายใน

ท่อ PVC ยี่ห้อ SCG CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4นิ้ว สำหรับเมนท่อ และ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว เฉพาะส่วนที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ข้อต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง

ท่อน้ำทิ้ง ภายใน

ท่อ PVC ยี่ห้อ SCG CLASS 8.5 ขนาด Ø 3นิ้ว สำหรับเมนท่อ และขนาด Ø 2 นิ้ว แยกตาม Floor Drain และท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 1 ½” แยกไปที่อ่างล้างหน้า

ท่ออากาศ ภายใน

ท่อ PVC ยี่ห้อ SCG CLASS 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว

ท่อโสโครก ภายใน

ท่อ PVC ยี่ห้อ SCG CLASS 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว

บ่อดักไขมัน ภายนอก

ถังดักไขมันยี่ห้อ DOS รุ่น G-TEK 30L หรือเทียบเท่า จำนวน 1 จุด

ถังน้ำดี ภายนอก

ถังน้ำดี ขนาด 1000-2000 ลิตร ยี่ห้อ DOS รุ่น GRANITO สีทราย จำนวน 1 ถัง (ขนาดตามความเหมาะสมของจำนวนห้องน้ำในบ้าน)

ปั๊มน้ำ ภายนอก

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ยี่ห้อ HITACHI กำลัง 250-400 วัตต์ จำนวน 1 ตัว
(ขนาดปั๊มตามความเหมาะสมของขนาดบ้าน)

ท่อระบายน้ำ ภายนอก

บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา และท่อซีเมนต์ใยหิน ต่อจากตัวอาคารทุกระยะ 6 เมตรถึงบ่อพักสาธารณะระยะทางรวมไม่เกิน 25 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 8 นิ้ว และบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 30x40 ซม. สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน 600 ตร.ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 10 นิ้ว และบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 40x50 ซม. สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ 600 ตร.ม. ขึ้นไป

ถังบำบัดน้ำเสีย ภายนอก

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปยี่ห้อ DOS รุ่น HERO หรือเทียบเท่า (ขนาด จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ)

จุดระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ ภายใน

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลส ยี่ห้อ COTTO

จุดระบายน้ำทิ้งระเบียง ภายใน

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส ยี่ห้อ COTTO

จุดระบายน้ำทิ้งหลังคา SLAB ภายใน

ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส (Roof Drain) สำหรับ ท่อ PVC 3 นิ้ว