วัสดุฝ้าเพดาน

รายละเอียดวัสดุ

ฝ้าเพดานบริเวณ ภายในชั้นล่าง-บน

แผ่นยิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี ติดตั้งกับโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี C-Line ยี่ห้อ SCG ความสูงพื้นถึงฝ้าตามแบบระบุ

ฝ้าเพดานบริเวณ จอดรถ, เฉลียง, ระเบียง, ห้องน้ำ

แผ่นยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีติดตั้งกับโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี C-Line ยี่ห้อ SCG ความสูงพื้นถึงฝ้าตามแบบระบุ

ฝ้าเพดานบริเวณ ชายคา

ไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3 นิ้ว ทาสี ตีเว้นร่อง 10 มม. กรุตาข่ายกันแมลง พร้อมไม้มอบฝ้าไม้ระแนง กว้าง 2 นิ้ว ทาสี หรือ
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG รุ่น Protection มีตาข่ายกันแมลงและรูระบายอากาศ ทาสี

ช่อง Service

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ขนาด 60 x 60 ซม. จำนวน 1 จุดต่อชั้น ที่ตำแหน่งห้องไฟฟ้า, ห้องน้ำชั้น 2 และ ห้องน้ำชั้น 3