วัสดุผนัง

รายละเอียดวัสดุ

ผนังภายนอก

ก่ออิฐมวลเบา ยี่ห้อ Q-CON, THAICON หรือตราเพชร ความหนา 7.5 ซม. โดยใช้ปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ยี่ห้อ SCG, อินทรี หรือ TPI และฉาบปูนด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ยี่ห้อ SCG, อินทรี หรือ TPI และ ทาสี (กรุตกแต่งผิวด้วยวัสดุเพิ่มเติมตามระบุในแบบ)

ผนังภายใน

ก่ออิฐมวลเบา ยี่ห้อ Q-CON, THAICON หรือตราเพชร ความหนา 7.5 ซม. โดยใช้ปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ยี่ห้อ SCG, อินทรี หรือ TPI และฉาบปูนด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ยี่ห้อ SCG, อินทรี หรือ TPI และ ทาสี

ผนังห้องน้ำทั่วไป

กระเบื้อง ยี่ห้อ COTTO ราคาไม่เกิน 400 บาท/ตร.ม. (ลูกค้าเลือกแบบได้ตามต้องการ)

ผนังห้องน้ำแม่บ้าน

กระเบื้อง ยี่ห้อ COTTO ราคาไม่เกิน 300 บาท/ตร.ม. (ลูกค้าเลือกแบบได้ตามต้องการ)

ผนังเบา

โครง C line กัลวาไนซ์สำเร็จรูป ยี่ห้อ SCG กรุด้วยยิมซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ทาสี