วัสดุปูพื้นห้องน้ำ

รายละเอียดวัสดุ

ห้องน้ำทั่วไป

กระเบื้อง ยี่ห้อ COTTO ราคาไม่เกิน 400 บาท/ตร.ม. (ลูกค้าเลือกแบบได้ตามต้องการ)

ห้องน้ำแม่บ้าน

กระเบื้อง ยี่ห้อ COTTO ราคาไม่เกิน 300 บาท/ตร.ม. (ลูกค้าเลือกแบบได้ตามต้องการ)