วัสดุประตูหน้าต่าง

รายละเอียดวัสดุ

ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)

บานเลื่อนหรือบานสวิงอลูมิเนียม รุ่น Standard (ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีตามมาตรฐานผู้ผลิตได้)
และกระจกใส ความหนา 6 มม.

ประตูภายในทั่วไป

"ประตู HDF ยี่ห้อ บำรุงไทย ขนาดกว้าง 80 ซม. x สูง 2.00 ม. ทาสี (ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้)
มีลายเซาะร่องประตู 9 แบบ (ลูกค้าสามารถเลือกลายเซาะร่องประตูตามมาตรฐานผู้ผลิตได้)"

ประตูห้องน้ำทั่วไป

"ประตู UPVC ยี่ห้อ บำรุงไทย ขนาดกว้าง 80 ซม. x สูง 2.00 ม. สีขาว
มีลายเซาะร่องประตู 9 แบบ (ลูกค้าสามารถเลือกลายเซาะร่องประตูตามมาตรฐานผู้ผลิตได้)"

ประตูห้องเก็บของใต้บันได

ประตู UPVC ยี่ห้อ บำรุงไทย ขนาดกว้าง 90 ซม. x สูง 2.00 ม. ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้

ประตูออกซักล้าง หลังบ้าน

ประตู UPVC ยี่ห้อ บำรุงไทย ขนาดกว้าง 80 ซม. x สูง 2.00 ม. สีขาว
มีลายเซาะร่องประตู 9 แบบ (ลูกค้าสามารถเลือกลายเซาะร่องประตูตามมาตรฐานผู้ผลิตได้)

ประตูบานเลื่อนกระจก

บานอลูมิเนียม ยี่ห้อ ALUMET รุ่น Standard (ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีตามมาตรฐานผู้ผลิตได้)
และกระจกใส ความหนา 6 มม.

หน้าต่างบานเลื่อนและบานกระทุ้งกระจก

บานอลูมิเนียม ยี่ห้อ ALUMET รุ่น Standard (ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีตามมาตรฐานผู้ผลิตได้)
และกระจกใส ความหนา 6 มม.