วัสดุบันได

รายละเอียดวัสดุ

โครงสร้างบันได

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบหล่อในที่

ลูกตั้ง

ลูกตั้งฉาบเรียบ ทาสีขาว

ลูกนอน

ไม้ยางพาราประสาน (Butt Joint) หนา 1 นิ้ว ทำสีสำเร็จ (ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้)

พื้นชานพัก

ไม้ยางพาราประสาน (Butt Joint) หนา 1 นิ้ว ทำสีสำเร็จ (ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้)

ราวบันได, ลูกกรงบันได

ราวบันไดลูกกรงเหล็กมาตรฐาน ทำสีพ่นอุตสาหกรรมสีขาวหรือสีดำ (ตามแบบระบุ)

มือจับราวบันได

ไม้ยางพาราประสาน (Butt Joint) ทำสีแบบเดียวกับไม้บันได

บัวพื้นบันได

บัวเชิงผนังสำเร็จรูป 4 นิ้ว ยี่ห้อ CONWOOD ทาสีขาว