วัสดุตกแต่งเปลือกอาคาร

รายละเอียดวัสดุ

ราวระเบียง, ลูกกรงระเบียง

ราวลูกกรงเหล็กมาตรฐาน ทำสีพ่นอุตสาหกรรมสีขาวหรือสีดำ (ตามแบบระบุ)